TASO Regeling voor sportclubs half februari open

Per 13 oktober en 4 november j.l. zijn verdere beperkende maatregelen voor sportorganisaties van kracht geworden (minder trainingen, geen wedstrijden, kantines gesloten). Om de schade als gevolg hiervan te compenseren heeft het kabinet nieuwe aanvullingen op de steunpakketten voor sportorganisaties gepresenteerd.

De uitvoering is erop gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Er wordt door het Ministerie van VWS gewerkt aan een aanvullend pakket voor de sportsector waar nu 60 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld voor het vierde kwartaal 2020.

Update 14 januari 2021:

Inmiddels zijn ook de gesprekken over regelingen voor 2021 gaande. Wij gaan ervan uit dat het hier om dezelfde drie compensatieregelingen zal gaan als die in 2020 zijn opengesteld (of alsnog opengesteld worden). Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.

Regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), onderdeel sportpakket 2.0

Heeft uw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via de TVL of NOW? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de regelingen die nu nog worden uitgewerkt in het kader van Sportpakket 2.0. Voor de TASO is voor Q4 2020 25 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat de regeling waarschijnlijk half februari 2021 open gaat. Zodra er meer bekend is berichten we hierover op deze website.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met Paul van Dijk

Sportclub Drenthe werkt aan een nieuwe online bijeenkomst voor verenigingen over dit thema en de andere (financiële) gevolgen naar aanleiding van de corona crisis. Zodra de datum bekend is laten we dat weten via de website en onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in