Sessie WBTR verschaft duidelijkheid

Woensdag 26 mei bezochten bijna 100 bestuurders de sessie WBTR. Donderdag 8 april zaten al ruim 80 verenigingsmensen klaar voor dezelfde webinar. Wat gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht nu precies inhouden voor verenigingen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) in werking. Deze is van invloed op bestuurders van verenigingen en stichtingen, dus ook sportclubs. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en een aantal andere onderwerpen duidelijker te regelen. Zo zijn er een aantal zaken die sportverenigingen voor 1 juli a.s. moeten gaan regelen en/of in gang zetten.

Waarom is deze wet relevant:

  • persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
  • besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet (afwezigheid) van bestuursleden, toezicht en financieel bestuur;
  • verenigingen moeten aanvullende afspraken in het kader van deze wet, statutair via de notaris vastleggen.

De statuten hoeven niet per 1 juli 2021 gewijzigd te zijn (wel op redelijke termijn het komende jaar). Wel dienen verenigingen voor 1 juli a.s. de eerste stappen voor de toepassing van de WBTR gezet te hebben.

Sportclub DrentheĀ organiseerde twee webinars, de laatste in samenwerking met mr. Wenda Veen, jurist en voorzitter van een sportvereniging en het kenniscentrum events. Naast de algemene uitleg over de nieuwe wet- en regelgeving konden verenigingsadviseurs Paul van Dijk en Anne Prins samen met Wenda Veen de juiste vertaling voor verenigingen maken. Nadien werd vanuit Sportclub Drenthe een stappenplan gemaild naar de aanwezigen waar ze straks in de praktijk goed mee uit de voeten kunnen, deze is terug te vinden in onze kennisbank.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in