SBVS op zoek naar nieuwe secretaris

Noordelijke Vereniging Docenten Sport en Bewegen Senioren is op zoek naar een nieuwe secretaris

VACATURE

De vereniging bestaat uit een groep gediplomeerde docenten op het gebied van MBvO/ Seniorensport. Het bestuur zet zich in voor de leden op het gebied van belangenbehartiging. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het voeren van overleg/ onderhandelingen met de daarvoor in aanmerking komende organisaties over verschillende aangelegenheden op het gebied van sport en bewegen voor senioren zoals adviestarief, vergoedingen, verzekeringen en aanverwante onderwerpen die de leden betreffen.

Bent u op zoek naar:

  • Een nieuwe uitdaging?
  • Zinvolle tijdsbesteding in een gezellige vereniging?
  • Bent u ondernemend, innovatief en/of creatief;

Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

Onze vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de vereniging goed functioneert en de belangen behartigd van haar leden. Het bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar en bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan 2 dit jaar aftredend zijn op de a.s. ALV. Wij hebben daarom dringend versterking nodig en zijn nu op zoek naar een secretaris! Zonder een secretaris kan de vereniging niet verder.

Taken en werkzaamheden die bij de functie als secretaris horen zijn het:

• Beantwoorden van vragen van leden via telefoon en/of mail.
• Notuleren van vergaderingen.
• Klaarmaken en versturen van de stukken voor de jaarlijkse ALV.
• Drie keer per jaar een Nieuwsbrief maken in samenwerking met de andere bestuursleden en versturen.
• Versturen van belangrijke berichtgeving uit het werkveld aan de leden.
• Ledenadministratie bijhouden.

We zijn op zoek naar iemand die ondernemend, creatief, nauwkeurig, zakelijk, gestructureerd, innovatief is. Al met al een bezige bij maar die kan rekenen op de steun van de overige bestuursleden. Let wel: om deze functie te aanvaarden moet u wel lid zijn van de vereniging of lid worden. De werkzaamheden van de secretaris zijn afwisselend en je hebt direct contact met de leden.

Wat krijgt u hiervoor terug?

• Inspraak in de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bestuur van de SBvS;
• Eén keer per jaar een uitje met het bestuur als waardering en beloning voor het werk.
• Een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en/of andere taken binnen het bestuur.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging info@sbvs.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in