Ontwikkelen en handhaven corona maatregelen grootste zorg

Woensdag 17 maart, de vierde sessie van Sportclub Drenthe voor verenigingen gaat over het moment dat de clubs weer open mogen. In de poll aan het begin van de sessie blijkt dat verenigingen het meest opzien tegen het ontwikkelen en handhaven van de corona maatregelen. Daarnaast blijkt net als vorige week dat het sociale aspect het meest wordt gemist.

Anne Prins en Hans Slender nemen ook vanavond de deelnemers online mee in de geest van de tijd. Er mag nu niks, we zitten in een lock-down en dat merken we als verenigingen aan alle kanten. Er mag mondjesmaat weer worden gesport, maar veel leden missen juist de gezelligheid. Dat zie je heel duidelijk terug in de deelnamecijfers. Onder jongeren sport nog maar 50%, waar dat eerder 80% was. Zorgelijk, maar voor veel verenigingen een hele goede reden om zich voor te bereiden op het moment dat het wel weer mag.

Routekaart

Hans laat zien hoe de routekaart er uit ziet. [Bekijk hier de pdf van de routekaart – risiconiveaus en maatregelen sport en kantine] We zitten nu in risiconiveau 4, zeer ernstig. Dat betekent dat er eigenlijk niks kan, er kan alleen versoepeld worden door aan een paar knoppen te draaien, waaronder: binnen/buiten, leeftijd en groepsgrootte. Eigenlijk pas bij risiconiveau 1, waakzaam, verandert er echt iets voor verenigingen. Pas dan mag er weer in wedstrijd-, competitieverband worden gesport, mogen kleedkamers en douches weer worden gebruikt en mag er weer publiek aanwezig zijn. Kantines mogen al vanaf risiconiveau 2 weer open. Voor beide situaties geldt dat we te maken houden met hele strenge regelgeving. Zaak dus om je voor te bereiden.

Dat is juist waar verenigingen het meest tegenop zien blijkt uit de poll bij de start van de sessie. In Break-out rooms praten de deelnemers in kleine groepjes over wat ze bezig houdt. “Vorig jaar is toch gebleken dat dit in de praktijk nog wel wat problemen oplevert. Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat er echt niet meer dan 100 mensen binnen komen. Wij hadden een goed idee door met 100 briefjes met een nummer te werken, maar als deze niet weer worden ingeleverd als men weggaat werkt dat natuurlijk niet.”, geeft één van de deelnemers aan. Maar waar vooral tegenop wordt gezien is het handhaven. “De mensen die er staan om de regels te handhaven zijn ook maar gewoon vrijwilligers en die vinden het toch moeilijk anderen aan te spreken op gedrag. We hebben vorige keer ook echt gemerkt dat mensen zich niet perse aan de regels houden en dat zorgt voor problemen.”

TIP: om de persoonsregistratie straks op orde te hebben is er een app ontwikkeld: PiM. De PiM app is een digitaal paspoort en een slimme QR-scanner die beschikbaar is in de app stores en gratis te gebruiken is voor verenigingen. Kijk op pim.app voor meer informatie of bekijk hier de video.

Communicatie

Terug in de groepssessie komt het toverwoord weer op tafel: communicatie. “Zorg dat je leden heel duidelijk voor de bril hebben dat de versoepeling alleen mogelijk is binnen de gestelde richtlijnen. Houden leden en bezoekers zich niet aan de maatregelen zit je zo weer met zijn allen thuis of erger in lock-down.” Wij denken als Sportclub Drenthe dat iedereen het sociale contact dusdanig heeft gemist dat iedereen bereid is zich positief op te stellen. Maar dat bereik je alleen als iedereen snapt waarom dingen gaan zoals ze gaan, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en hoe ze het beste kunnen worden nageleefd. De beste tip is waarschijnlijk wel: betrek mensen in het voortraject om ze als je eenmaal open mag mee te hebben. Gebruik de jeugd voor de jeugd. Laat vrijwilligers mee denken. En probeer de mensen die in de eerste lockdown ‘lastig’ gedrag vertoonden nu alvast te betrekken bij de keuzes, geef ze een stem en ze staan aan jouw kant.

Kansen

Tenslotte praten we nog even over de mogelijkheden en kansen die er zijn en die je als vereniging aan kunt grijpen om de ‘de schade in te halen’. Geef antwoord op vragen als: wat kunnen we doen voor onze leden op sportief en sociaal gebied, wat kunnen we organiseren om extra financiën binnen te halen, hoe halen we ‘oude’ leden en nieuwe leden binnen en hoe houden we contact met onze vrijwilligers. Laatste belangrijke punt voor verenigingen is het contact met sponsoren: zij hebben het ook enorm zwaar in deze crisis. Wat kunnen we doen voor onze sponsoren om ze te binden aan de club zonder ze direct nu een financiële bijdrage te vragen.

Volgende week staat de webinar voor het starten van een senioren afdeling op de agenda en begin april een sessie voor de invoering WBTR. Bekijk de agenda hier

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in