Nieuwe wet WBTR voor clubbesturen gaat in op 1 juli 2021

Op 10 november jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal formeel op 1 juli 2021 in werking treden en is van invloed op bestuurders van sportclubs. De WBTR is o.m. bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

1 juli volgend jaar lijkt verder weg. Maar nu de wet er door is, zijn er veel zaken die sportverenigingen moeten gaan regelen. Waarom is deze wet relevant:

– persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
– besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur;
– clubs zullen veel afspraken statutair via de notaris moeten gaan vastleggen.

NOC*NSF webinar en stappenplan

Als verenigingen dit niet goed regelen wil straks wellicht niemand meer in een bestuur zitten. NOC NSF werkt voor de wet WBTR al hard aan een toelichting, uitleg en een stappenplan voor clubbesturen. Deze zijn naar verwachting begin 2021 gereed en worden door ons op deze website gepubliceerd.

In deze nieuwsbrief leest u de status van december

lees hier het volledige artikel op sportzaken.pro of kijk op de website van de eerste kamer voor de uitleg van de WBTR.