Nieuwe ronde begeleidingstraject verduurzaming – meldt u snel aan!

Bent u wellicht voornemens binnen uw vereniging aan de slag te gaan met verduurzaming? Energiebesparing, zelf opwekken van energie, isoleren etc.? Ook uw vereniging kan zich aanmelden voor deze landelijke ondersteuningsregeling, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van de expertise van SportDrenthe/Drenthe Sport Duurzaam!

Bent u wellicht voornemens binnen uw vereniging aan de slag te gaan met verduurzaming? Energiebesparing, zelf opwekken van energie, isoleren etc.? Goed voor het milieu maar ook voor een forse besparing op de energielasten! Dan is er goed nieuws: er komt een landelijke subsidie beschikbaar om door een professional begeleid te worden! Hiermee kunnen wij het lopende project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ ook in 2020 uitgebreider invullen en een vervolg geven.

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector. NOC*NSF voert de projectleiding en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. SportDrenthe (Drenthe Sport Duurzaam) is er hier één van. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de lokale sportakkoorden die gemeenten sluiten met de lokale sportverenigingen.

Ook uw vereniging kan zich aanmelden voor deze landelijke ondersteuningsregeling, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van de expertise van SportDrenthe/Drenthe Sport Duurzaam!

Het traject omvat:
• Een energiescan voor uw vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundige uw vereniging en brengt in kaart waar energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Uiteraard is er oog voor het ‘laaghangende fruit’.
• Plan van aanpak: in een helder rapport wordt samen met u op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is. Uiteraard met ruimte voor uw eigen inbreng en wensen. Zodoende kunt u concreet aan de slag.
• Begeleiding bij offertetrajecten.
• Uitwerking van de businesscase (de ‘tactiek’) inclusief financieel advies
• Hulp bij aanvragen van subsidies/financiering.
• Ondersteuning bij realisatie van de maatregelen
• Monitoring van het resultaat
SportDrenthe/Drenthe Sport Duurzaam werkt nauw samen met de Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten om een efficiënte begeleiding te realiseren.

Meldt u snel aan om uw belangstelling voor een gratis begeleidingstraject kenbaar te maken: via onze pagina duurzaamheid.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in