Nieuwe alcoholwet ook gevolgen voor sportkantines

Veel sportkantines in Nederland schenken alcohol. Daarom moeten ze zich houden aan bepaalde wetgeving, waaronder de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. Barvrijwilligers die alcohol schenken moeten een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. Dit kan via een online cursus, maar SportDrenthe verzorgd ook een cursus op locatie.

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in gegaan. Deze vervangt de oude Drank- en Horecawet. Wat zijn, voor de sport, de belangrijkste wijzigingen?

  1. Alcohol kopen voor minderjarige is strafbaar: Een meerderjarige die alcohol koopt en doorgeeft aan een minderjarige is strafbaar. Dit heet wederverstrekking. De boete hierop is honderd euro. Minderjarigen zelf mogen de alcohol ook niet aannemen, zelf kopen of bij zich hebben. Ook voor hen is de boete honderd euro, of vijftig euro voor 14 en 15 jarigen. Daarnaast blijft ook de verkoper van de alcohol strafbaar als duidelijk is dat de alcohol wordt doorgegeven aan een minderjarige.
  2. Alcohol schenken vanaf 14 jaar: Jongeren, die voor hun opleiding in de horeca werken, mogen vanaf 14 jaar alcohol schenken. Dat was eerst 16 jaar.

Alcohol in sportkantines

Wetgeving

Sportkantines worden door de wet gezien als een para commerciële rechtspersoon en moeten zich houden aan de Alcoholwet. Volgens de Alcoholwet dient een sportkantine een reglement vast te stellen waarin beleid rondom verantwoorde alcoholverstrekking is vastgelegd .

Daarnaast moeten volgens de Alcoholwet minstens twee leidinggevenden de Verklaring Sociale Hygiëne hebben. De Verklaring Sociale Hygiëne is een diploma in de horeca, dat personeel leert hoe je kunt handelen in lastige situaties, zoals bij dronken gasten. Op momenten dat alcohol wordt geschonken in de sportkantine, moet minstens één leidinggevende aanwezig zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd.

Naast de Alcoholwet moeten sportverenigingen zich houden aan artikel 252 van het wetboek Strafrecht. Deze wet beschrijft dat het strafbaar is om alcohol te schenken aan personen die dronken zijn, om iemand jonger dan 16 jaar dronken te maken en om iemand met geweld of bedreiging te dwingen tot het gebruik van alcohol.

Alcoholbeleid in sportkantines

Een onderzoek naar gezondere sportkantines in 2019, uitgevoerd door het Mulier Instituut onder Nederlandse sportverenigingen, onderzocht onder andere het alcoholbeleid in sportkantines. De resultaten tonen dat in 92% van de sportkantines alcohol wordt geschonken.

Bij een groot deel van de verenigingen wordt naar de leeftijd gevraagd bij alcoholverkoop (84%). Een meerderheid van de sportverenigingen heeft als beleid dat er geen alcohol wordt geschonken aan dronken kantinebezoekers (63%). Verder houdt het beleid in sportkantines meestal in dat er huisregels zijn opgesteld voor het gebruik van alcohol (54%) dat de leden die in de kantine werken een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben (54%).

Barvrijwilligers die alcohol schenken moeten een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. Dit kan via een online cursus, maar SportDrenthe verzorgd ook een cursus op locatie. Bekijk hier de cursusinformatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in