Heropening van de sport vieren

A.s. zaterdag 5 juni gaan onze sportclubs eindelijk weer open. Nog niet alles is direct weer mogelijk, maar met de eerste wedstrijden voor de jeugd, binnen en buiten teamsport voor volwassenen en het heropenen van kantines, kleedkamers en douches kan er toch wel gesproken worden van een serieuze stap. En wat hebben we dit met elkaar allemaal gemist. Niet alleen de sporter zelf, ook bestuursleden, kader, professionele begeleiders; iedereen heeft de sfeer, saamhorigheid en gezelligheid van de sportclub gemist.

De meeste Drentse sportclubs lijken relatief goed door de coronacrisis te komen. De landelijke compensatieregelingen, regionale en lokale bijdragen, de vele creatieve inspanningen van de clubs zelf en de sterke loyaliteit van Drentse leden maakt dat de meeste sportclubs nog steeds financieel gezond zijn. Toch staan we voor een cruciale periode om de leden te behouden, mensen terug te winnen en het verenigingsleven weer op gang te brengen. Laten we de heropening van de sport groots vieren!

Meer dan ooit is tijdens de coronapandemie duidelijk geworden hoezeer onze sportclub gemist wordt als deze gesloten is. Niet alleen het gezond bewegen, het spelen van de wedstrijdjes of de ontspanning die de sport ons biedt werd gemist. Ook de sociale ontmoetingen, de gezelligheid en saamhorigheid van onze sportclubs werd node gemist. Met meer versoepelingen in het vooruitzicht staan sportclubs voor een cruciale periode. Voor de zomer besluiten veel leden en vrijwilligers of zij er nog een jaar aan vast knopen. Het zou zonde zijn als vlak voordat er betere tijden aanbreken er nu nog veel mensen afhaken. Het einde van de coronapandemie lijkt in zicht, nu is het tijd voor actie…

Hoe staat de sport er voor?

De coronamaatregelen hebben sinds maart 2020 de mogelijkheden om te sporten en bewegen ernstig beperkt. Wedstrijden zijn vrijwel de gehele periode niet mogelijk geweest, de binnensport is grotendeels gesloten geweest en zeker voor volwassenen gelden al zeer lang stevige beperkingen. Hoewel steeds meer mensen de mogelijkheden van individueel buitensporten ontdekt hebben, blijkt dat over de hele linie de wekelijkste sportdeelname stevig is afgenomen. De fitnessbranche is zeer hard geraakt, de laatste rapportage laat zien dat 30% van de leden het abonnement heeft opgezegd. De schade is bij sportverenigingen, mede door de sterke clubbinding en verenigingscultuur, minder groot. In mei 2021 rapporteerde NOC*NSF dat er in totaal 150.000 minder mensen lid zijn van een sportvereniging, wat een verlies van ongeveer 3,5% van de leden betekent. Vooral de binnensport is stevig geraakt, individuele sporten die gewoon kunnen op dit moment, groeien juist.

Uitvraag bij clubs tijdens verschillende webinars van Sportclub Drenthe, zowel in het najaar als in het voorjaar, geven gelukkig een positiever beeld dan landelijk. Veruit de meeste verenigingen die deelnamen geven aan financieel nog steeds gezond te zijn en het aantal opzeggende leden is beperkt. Tijdens de webinars bleek hoe enorm creatief en veerkrachtig de Drentse clubs zijn. Bij de eerste lockdown waren er super snel online trainingssessies, webinars, bingo-avonden, pubquizes etc in de lucht. Zodra het weer kon werden er interne competities opgezet of specifieke 1,5m trainingen. Veel binnensportverenigingen zijn naar buiten gegaan en soms zijn er zelfs nieuwe samenwerkingen tussen verengingen ontstaan. Spotclubs blijken ook meer dan bereid om leuke ideeën en initiatieven met elkaar te delen. Geen gebrek aan naoberschap bij de Drentse sportclubs.

Hoewel de clubtrouw tot nu toe groot blijkt, is de angst onder besturen dat leden alsnog af gaan haken wel aanwezig. De individuele sporter werkt vaak toe naar een evenement of toernooi, voor de teamsporter is de wedstrijd het hoogtepunt van de week. Zonder deze stip op de horizon raken veel sporters de motivatie langzaam kwijt. Sportplezier ontstaat door positie ervaringen en die zijn er het afgelopen jaar helaas maar weinig geweest. Ook de aanwas van nieuwe jeugdleden was afgelopen zomer veel lager dan in een regulier seizoen. Zeker de jongste jeugdleden hebben weinig herinneringen aan de beleving die een normale sportzaterdag met zich mee brengt. Of zoals de bestuurders het zelf treffend zeiden in onze webinars: “We missen vooral de ontmoeting, de gezelligheid, het samen ergens naar toe werken.” Het ontbreken van perspectief in deze belangrijke periode voor de zomer zou een risico kunnen vormen. Als je als club de leden en vrijwilligers nu kan laten ervaren hoe leuk het ook al weer was, dan kan dit enorm bijdragen op de motivatie richting het nieuwe seizoen.

Dit is het moment

De heropening van de club is een belangrijk moment. Adviezen die we eerder gaven in het webinar over ledenbinding en clubgevoel zijn juist in deze periode van belang om de huidige leden te behouden of nieuwe leden te werven. Iedereen zal weer moeten wennen. De vrijwilliger achter de bar, de scheidsrechter, de schoonmaak, alle mensen achter de schermen die de zaterdag of zondag tot een sportief feestje maken zullen weer in actie moeten schieten. Dit weekend extra feestelijk beginnen zorgt er voor dat iedereen er de komende weken er weer zin in krijgt. Staat er iemand om iedereen weer welkom terug te heten bij de ingang? Is de (voetbal)kantine alvast in EK sferen gebracht? Is er een positief berichtje gedeeld vanuit het bestuur om iedereen weer welkom terug te heten? Als de komende weken tot de zomer iedereen lid zijn of haar sport weer met plezier oppakt en ervaart hoe leuk de club is, dan kan de kater van de afgelopen periode hopelijk snel weer weggespoeld worden.

Ook direct na de zomer zijn er nog voldoende mogelijkheden om de herstart feestelijk te vieren. Het organiseren van een open dag of feestelijke clubactiviteit moet na de zomer zeker weer mogelijk zijn. Via de provinciale regeling Frisse start na corona of via de lokale sportakkoorden is het wellicht zelfs mogelijk om wat extra budget aan te vragen om in deze periode extra groot uit te pakken. Gemeenten en de kerngroepen van de Drentse sportakkoorden zijn ook druk bezig met het maken van plannen om weer in beweging te komen na corona. Het kan interessant zijn als sportclub om te verkennen of hier kansen liggen voor de club.

Meer weten?

Onze verenigingsadviseurs staan klaar om met jullie mee te denken over een frisse herstart na de zomer, het weer activeren van vrijwilligers of het werven van leden. Laten we de sport- en beweegdip snel weer achter ons laten en zorgen dat de sportclub weer bloeit en iedereen zo snel mogelijk weer aanhaakt bij al het moois dat de Drentse sportclubs te bieden hebben.

Heeft u vragen of wilt u eens sparren over de mogelijkheden en kansen die er liggen:
Anne Prins (senior verenigingsadviseur Sportclub Drenthe): aprins@sportdrenthe.nl
Paul van Dijk (senior verenigingsadviseur Sportclub Drenthe): pjvandijk@sportdrenthe.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in