Extra inzet op professionele inzet bij sportclubs

In 2020 werden, in navolging van het Nationaal Sportakkoord, in elke Drentse gemeente lokale sportakkoorden opgesteld. De invulling is elke gemeente anders en sluit aan op wat er speelt en wat er werkt in de lokale situatie. Door corona hadden veel lokale akkoorden een stroeve start, maar inmiddels worden de vele nieuwe projecten en activiteiten die er uit voortkomen steeds beter zichtbaar. Lokale kerngroepen met een mix van lokale sportprofessionals en vrijwillige sportbestuurders leiden de uitvoering van de lokale sportakkoorden in goede banen.

Op 14 juni 2022 maakte de nieuwe Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, bekend een volgende stap te willen zetten en zich daarbij vooral te willen richten op het versterken van sport- en beweegaanbieders en een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod. Er liepen de afgelopen periode diverse onderzoeken naar de meerwaarde van professionele inzet bij sportclubs of op sportparken, onder andere vanuit het Mulier Instituut en het NOC*NSF. Op steeds meer plekken in Nederland wordt er geëxperimenteerd met nieuwe rollen van professionele inzet bij sportverenigingen:

  • De verenigingsmanager: professional die werkt vanuit een specifieke vereniging en die met name bijdraagt aan de vitaliteit van deze club, maar ook kan werken aan een inclusief, veilig en positief sportklimaat.
  • De sportparkmanager: professional die werkt vanuit een sportpark en ten dienste staat aan de verschillende gebruikers, maar ook probeert het open karakter van het sportpark te vergroten en andere gebruikers bij het sportpark te betrekken, bijvoorbeeld op daluren.
  • De clubkadercoach: professional die diverse sportclubs kan helpen met de kwaliteit van de begeleiding en daarmee het sportplezier van deelnemers. Dit draagt direct bij aan een veilig en positief sportklimaat en het verbeteren van de bewegingsvaardigheid, maar het kan ook bijdragen aan een inclusiever sport- en beweegaanbod.

Afhankelijk van het aantal inwoners is er per gemeente extra budget vrijgekomen om een start te maken met één of meerdere van deze nieuwe rollen van professionele inzet. Lijkt het u van meerwaarde voor de verenigingen om aanspraak te maken op inzet vanuit een professional, dan kunt u in gesprek gaan met kerngroepleden van uw lokale sportakkoord of de betrokken ambtenaar sport van de gemeente.

Uiteraard willen onze adviseurs met alle plezier met jullie meedenken over hoe deze nieuwe inzet ook voor uw vereniging en uw gemeente van meerwaarde kan zijn. Neem gerust contact met ons op.

Hans Slender, strategie en innovatie – hslender@sportdrenthe.nl
Anne Prins, senior verenigingsadviseur – aprins@sportdrenthe.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in