Eerste Rabo-inspiratieavond succesvol verlopen

Met Rabo ClubSupport verenigingsondersteuning krijgen clubs intensieve begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken. Rabobank heeft de samenwerking gezocht met Sportclub Drenthe in de uitvoering.

Iedere club heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Rabobank is daarom erg benieuwd naar de ambities van clubs in de regio. Als onderdeel van ons sponsorbeleid gaan wij samen met onze partners NOC*NSF en LKCA, aan de slag om clubs sterker te maken. Met Rabo ClubSupport verenigingsondersteuning krijgen clubs intensieve begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken. Rabobank heeft de samenwerking gezocht met Sportclub Drenthe in de uitvoering.

Inspiratieavond Sport & Cultuur op 23 maart

Om te laten zien wat dit mooie programma jouw club te bieden heeft, zijn stichtingen en verenigingen die bankieren bij Rabobank, uitgenodigd voor de Inspiratieavond Sport & Cultuur op woensdagavond 23 maart. Deze avond werd gehouden in De Bonte Wever te Assen. Ruim 85 afgevaardigden van verenigingen, stichtingen of andere vrijwilligersorganisaties, waren naar Assen gekomen om te horen wat de Rabobank hen te bieden heeft. Margreet Wegman-Post, communicatie- en coöperatieadviseur van de Rabobank, opende om 19.30 de avond. Ze legde uit wat, en waarom, de Rabobank bezig is met Rabo ClubSupport. Vervolgens bespraken Anne Prins en Paul van Dijk, beide van SportDrenthe en werkzaam als trajectbegeleiders voor Rabo ClubSupport, enkele voorbeelden uit de praktijk. Dit waren voorbeelden van verenigingen/organisaties/stichtingen uit Groningen en Drenthe die al een traject van Rabo ClubSupport hebben doorlopen. Vervolgens werden er vragen aan de zaal gesteld (o.a. over hun kernwaarden) en werd er daarna, per tafel, onderling gesproken over de uitdagingen waar iedere organisatie mee te kampen heeft. Vervolgens volgde een plenaire terugkoppeling waarin Margreet Wegman-Post de aanwezigen uitlegde hoe ze een aanvraag voor ondersteuning/begeleiding kunnen indienen. Eind april hoort men dan of de aanvraag wordt gehonoreerd. Er werd na afloop nog flink informeel nagekletst en om 21.30 ging iedereen huiswaarts.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in