Bindt jongeren aan je vereniging door MDT Sport

Als vervolg op het project Maatschappelijke Diensttijd is samen met de sportbonden KNVB, KNKV, Nevobo en KNLTB een nieuw traject MDT Sport gestart. Voor verenigingen de kans om jongeren als vrijwilliger te binden aan de club. Voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar de kans om talent te versterken of te ontdekken. Daarvoor zijn twee programma's opgezet: GO PRO gericht op het versterken en professionaliseren van het talent en TRY OUT gericht op het ontdekken van talenten. 

Sportakkoord en MDT Sport: inspelen op de drijfveren van jongeren

Binnen het sportakkoord is “Vitale Sportaanbieders” één van de pijlers. Met de Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) willen we sportaanbieders helpen beter in te kunnen spelen op de drijfveren van jongeren, met als doel hen als vrijwilliger aan de vereniging te binden. Een win-win situatie; jongeren ontwikkelen zichzelf en de vereniging wordt toekomstbestendiger rondom het thema vrijwilligers en jeugdleden.

Alle jongeren, van 14 tot 27 jaar die zichzelf willen ontwikkelen en het leuk vinden om ‘iets’ in én voor de sport te doen, kunnen deelnemen aan MDT Sport. Er zijn twee programma’s opgezet; GO PRO en TRY OUT. GO PRO is gericht op het versterken en professionaliseren van de talenten, TRY OUT richt zich op het ontdekken van talenten. Samen met een begeleider vanuit de vereniging wordt de invulling van één van de twee programma’s vormgegeven, afgestemd op de leerdoelen en het niveau van de jongere. Jongeren kunnen bijvoorbeeld met het MDT Sport programma actief zijn op het gebied van het organiseren van activiteiten, communicatie en (social) media, een bestuursfunctie of het trainerschap.

Afhankelijk van de afspraken die de begeleider en jongeren maken, vragen beide programma’s een inzet van 2 – 8 uur per week (minimaal 80 uur in totaal). Om voldoende tijd te hebben om het programma optimaal te doorlopen, raden we aan een doorlooptijd van minimaal 4 maanden aan te houden.

Vergoedingen voor jongeren en verenigingen

Aanvullend op het MDT Sport programma is het voor deelnemende jongeren mogelijk om een opleiding te kiezen die ondersteunend is aan zijn/haar leerdoelen. Vanuit de deelnemende bonden is hierin wordt tot €350 vergoed. Daarnaast ontvangt de vereniging een  tegemoetkoming van €100 per deelnemende jongere. Het MDT Sport programma wordt gefinancierd door een subsidie vanuit het
landelijke MDT-programma in samenwerking met ZonMw. Er zijn geen kosten voor de vereniging om mee te doen aan dit programma.

Doe mee!

Is jouw vereniging enthousiast en wil je meedoen aan MDT Sport? Meld je vereniging dan aan via mdtsport.nl.

Liever eerst nog meer informatie over hoe je met MDT Sport als vereniging aan de slag kunt? We sturen met alle plezier het handboek toe waarin het project en de programma’s uitgebreid staan beschreven. Stuur hiervoor een mail naar info@mdtsport.nl.

Over MDT Sport

MDT Sport is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), Nevobo (volleybal) en de KNLTB (tennis). Voor verenigingen die belangstelling hebben voor MDT Sport, maar niet aangesloten zijn bij KNVB, KNKV, Nevobo of KNLTB, biedt het uitvoeringsbudget van het sportakkoord ook
mogelijkheden om MDT Sport te financieren. Neem voor meer informatie hierover contact op via info@mdtsport.nl.

MDT Sport valt onder het Programma MDT, waarbinnen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken aan kansen voor jongeren om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie ook op www.doemeemetmdt.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in