Vrijwilligersbeleid

/Vrijwilligersbeleid

De inzet van vrijwilligers in de sport is onbetaalbaar. In geen enkele andere sector in Nederland zijn zo veel vrijwilligers actief als in de sport. Momenteel dat 9% van de Nederlanders vrijwilligerswerk in de sport, wat neer komt op maar liefst 1,5 miljoen vrijwilligers. Ondanks dat er nog steeds genoeg mensen zijn die wat willen doen voor hun verenigingen, neemt de zorg over het vinden van voldoende vrijwilligers wel toe. Ruim 70% van de sportverenigingen is nog op zoek naar vrijwilligers en bijna één op de vijf verenigingen slaagt hier niet meer in. Zeker het vinden van bestuursleden of gekwalificeerd technisch kader blijkt een grote uitdaging. Hoewel het de meeste verenigingen vaak toch weer lukt om deze knelpunten op te lossen, begint het probleem wel steeds groter te worden.

Het werven en behouden van vrijwilligers begint met een goede analyse. Wat voor soort club ben je? Wat bindt de mensen in deze club? Welke ontwikkelingen zijn er in de lokale omgeving? Waarom worden mensen vrijwilliger bij uw sportclub? Deze analyse zal leiden tot inzicht in de knelpunten, maar ook in de kansen die er liggen. Uiteindelijk is een heldere visie op vrijwilligerswerk een belangrijk startpunt voor het beleid en de uitvoering die hier op volgt. Voordat het werven gaat starten moet er voldoende draagvlak gecreëerd zijn, zodat leden de urgentie herkennen. Maar er moet vooral ook een goed plan zijn, zodat je niet gaat werven met de achterdeur open.

In het beleid is het noodzakelijk om zowel naar de vraagkant als aanbodkant te kijken. Soms willen mensen best wel wat doen, maar niet elke week op vaste tijden. Vraag en aanbod moeten bij elkaar gebracht worden. Potentiële vrijwilligers kunnen verschillende motieven hebben. Sommigen doen het vanuit plichtsbesef, clubgevoel, maar anderen doen het omdat ze zichzelf willen ontwikkelen. De juiste vrijwilliger in de juiste rol krijgen, vervolgens hen helpen in hun ontwikkeling, begeleiden, motiveren en waarderen vraagt continu aandacht.

Een wervingscampagne als incidenteel project is zeer effectief om nieuwe vrijwilligers te werven. Maar uiteindelijk heb je goed vrijwilligersbeleid nodig om ook op lange termijn vrijwilligers betrokken en tevreden te houden. Het werven en behouden van vrijwilligers moet een plek vinden op de agenda van het bestuur en het moet een continu proces worden waarin vrijwilligers behouden worden en om bij verloop voor een goede opvolging te zorgen.

Wilt u als sportclub aan de slag met vrijwilligersbeleid, het werven van vrijwilligers of het verloop terugdringen, kijk dan wat wij voor u kunnen betekenen.

Deel dit met anderen

Download whitepaper

De specialist

Vragen over 'Vrijwilligersbeleid'?

Wij bellen er graag met je over