Stappenplan WBTR

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) in werking. Deze is van invloed op bestuurders van verenigingen en stichtingen, dus ook sportclubs. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en een aantal andere onderwerpen duidelijker te regelen. Zo zijn er een aantal zaken die sportverenigingen voor 1 juli a.s. moeten gaan regelen en/of in gang zetten.

In deze link vind je een stappenplan dat je als bestuurder kan helpen bij het toepassen van de WBTR. Let op! Dit is een algemeen stappenplan. Kijk altijd goed of het ook één op één van toepassing is bij jouw vereniging of stichting.

In het stappenplan vind je de volgende stappen:

  1. Lezen en informeren
  2. Win advies in
  3. Houdt een bestuursvergadering
  4. Wijzig de statuten van de vereniging

Deel dit met anderen

Download whitepaper

De specialist
Paul van Dijk

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.

pjvandijk@sportdrenthe.nl

Vragen over 'Stappenplan WBTR'?

Wij bellen er graag met je over