Resultaten Mulier Instituut onderzoek ‘Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?’

Factsheet 2020/1 – Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Verenigingsbestuurders over het aanbieden van gezondere voeding en alcohol-en rookbeleid

De factsheet maakt inzichtelijk wat de status is van de gezonde sportomgeving en te zien hoe haalbaar de doelstellingen zijn uit het Nationaal Preventieakkoord die in 2018 is gesloten.

Alle sportclubs uit het Mulier Insituut Verengingspanel (324 clubs met eigen kantine) zijn begin 2019 ondervraagd over de thema’s alcohol- en rookbeleid en gezonder aanbod in de sportkantine, die aansluiten bij het Nationaal Preventieakkoord.

96% van de clubs waar alcohol wordt geschonken heeft een verantwoord alcohol beleid, maar hoe gaat het met de naleving hiervan? Daarnaast heeft ongeveer 17% van de onderzochte clubs een rookvrij beleid. Maar liefst 80% ervaart belemmeringen om het aanbod in de kantine gezonder te maken, maar wat is hier de reden van?

De overheid zou meer op dit onderwerp moeten inzetten, als we er voor willen zorgen dat er in de toekomst een gezondere sportomgeving ontstaat waar we eerder verleid worden naar het maken van gezondere keuzes (Factsheet, 2020).

Bekijk de factsheet hier

Deel dit met anderen

Download whitepaper

De specialist
Wineke Holtrop

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.

wholtrop@sportdrenthe.nl

Vragen over 'Resultaten Mulier Instituut onderzoek ‘Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?’'?

Wij bellen er graag met je over