Archieven: Kennisbank

Stappenplan WBTR

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) in werking. Deze is van invloed op bestuurders van verenigingen en stichtingen, dus ook sportclubs. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en een aantal andere onderwerpen duidelijker te regelen. Zo zijn er een aantal zaken […]

Ledenbinding en clubgevoel in crisistijd

Een crisis en zeker een langdurige crisis zoals de corona pandemie is voor besturen vaak een drukke periode. Er moet ontzettend veel worden geregeld: de steeds veranderende regelgeving vraagt en enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie. Juist communicatie, buiten de noodzakelijke berichtgeving over wat wel en niet mag, wordt dan meer dan eens vergeten. […]

Resultaten Mulier Instituut onderzoek ‘Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?’

Factsheet 2020/1 – Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving? Verenigingsbestuurders over het aanbieden van gezondere voeding en alcohol-en rookbeleid De factsheet maakt inzichtelijk wat de status is van de gezonde sportomgeving en te zien hoe haalbaar de doelstellingen zijn uit het Nationaal Preventieakkoord die in 2018 is gesloten. Alle sportclubs uit het Mulier Insituut Verengingspanel (324 […]

ALV organiseren tijdens de coronacrisis

Advies over organiseren Algemene Vergadering tijdens de coronacrisis Terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, breekt de periode weer aan dat de sportverenigingen een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) moeten plannen. Of (uitgestelde) vergaderingen zijn nodig in verband met besluitvorming die in een AV moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het doen van investeringen en bestuurswisselingen. Deze […]

2. Verduurzamingsladder en de verschillende onderdelen

Verduurzamen begint altijd met het besparen op het energiegebruik. Om dit te realiseren en een compleet beeld te krijgen van de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen, wordt gebruik gemaakt van de ‘verduurzamingsladder’. Als je deze volgt vergeet je geen zaken en ontstaat een zo efficiënt mogelijk proces. De verduurzamingsladder: 0. Geen stappen gezet Energiescan uitgevoerd -> […]

Vrijwilligersbeleid

/Vrijwilligersbeleid De inzet van vrijwilligers in de sport is onbetaalbaar. In geen enkele andere sector in Nederland zijn zo veel vrijwilligers actief als in de sport. Momenteel dat 9% van de Nederlanders vrijwilligerswerk in de sport, wat neer komt op maar liefst 1,5 miljoen vrijwilligers. Ondanks dat er nog steeds genoeg mensen zijn die wat […]

Positief sportklimaat

Veilig, verantwoord en positief Plezier in sport is het fundament voor een levenslange deelname aan sport en bewegen. Iedere sporter zou veilig, eerlijk en zorgeloos moeten kunnen sporten. Een positief sportklimaat leidt naast tot meer spelplezier ook tot een betere sfeer in de sportclub, meer betrokkenheid van leden en ouders, een positief imago en het […]

5 Sponsormogelijkheden

Of je nu werkt met standaard sponsorpakketten, maatwerk of een combinatie van beide, het is altijd zaak om de verschillende mogelijkheden af te stemmen op het gehanteerde sponsormodel. In het ontwikkelen van sponsormogelijkheden moet je vooral nadenken over wat interessant kan zijn voor potentiële sponsoren, hoe sponsormogelijkheden bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen en of de kosten opwegen […]

4 Het sponsormodel

Sponsoren zijn er in alle soorten en maten. De naamsponsor of hoofdsponsor levert over het algemeen een grote financiële bijdrage en verwacht hier een ‘return on investment’ voor terug. De partner werkt echt samen met de sportclub om tot win-win te komen. Co-sponsoren of sub-sponsoren zijn er in alle soorten en maten. In sommige gevallen […]

3 Sponsorplan in 8 stappen

Om te komen tot een sterke sponsormatch en daarmee tot lange termijn partnerships tussen sportclub en sponsoren, is het belangrijk om niet direct de stap te maken naar het benaderen van sponsoren, maar eerst goed na te denken over de sponsoraanpak. Of het sponsorplan helemaal op papier staat of vooral in de hoofden van de […]