Financiele compensatieregelingen

Laatste update: 23 december 2021 | TVL Q4 open!

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de (rijks-)overheid een aantal financiële regelingen getroffen voor diverse sectoren in Nederland. Een aantal daarvan zijn specifiek bedoeld ter ondersteuning van de amateursport. Sommige zijn meer algemene regelingen waar de amateursport in bepaalde gevallen ook gebruik van kan maken.

Bij de verzwaring van de coronabeperkingen op 16 en 28 november, heeft het Kabinet besloten de compensatieregelingen voor de amateursport voor het 4e kwartaal van 2021 weer open te stellen. Zo komt er een nieuwe regeling TASO en wordt de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) weer geactiveerd. Ook via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kunnen sportorganisaties onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op compensatie.

Hieronder een overzicht van de verschillende regelingen en hoe u hier van gebruik van kunt maken. 

1. Tegemoetkoming Amateursport Organisaties (TASO)

Periode Q4 2021

De uitwerking en details van de regeling worden binnenkort bekend gemaakt door het ministerie van VWS. Zodra het bekend is leest u dat hier ook terug.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Periode Q4 2021
Deze regeling is opengesteld op 20 december 2021. TVL Q4 2021 is op één belangrijk punt gewijzigd ten opzichte van TVL Q3 2021. Van 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022 (17.00 uur) kunnen aanvragen worden ingediend. De regeling TVL Q4 2021 is voor organisaties die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven en verenigingen tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Sportclubs die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen tot uiterlijk 28 januari 2022 weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage dat recent is verhoogd tot 100%.

Meer informatie en aanvragen TVL Q4 2021 kan bij de RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

3. Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Periode Q4 2021 

De uitwerking en details van de regeling worden binnenkort bekend gemaakt door het ministerie van VWS. Zodra het bekend is leest u dat hier ook terug.

Let op: verenigingen konden de TVS dus niet zelf aanvragen. Voor vragen over de kwijtschelding adviseren wij om contact op te nemen met de verhuurder.

De specialist
Paul van Dijk

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.

pjvandijk@sportdrenthe.nl