Corona

Verenigingsondersteuning tijdens de corona crisis

Update 16 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september gelden er weer nieuwe regels. Er is veel verruiming en voor de sport betekent het dat nu bijna alle maatregelen opgeheven worden. Alleen voor publiek en kantines zijn nog wel controlerende maatregelen van kracht.

Vanaf zaterdag 25 september: vervalt de anderhalve meter maatregel. Wel is toegang alleen mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Lees hier alle informatie

Voor veel verenigingen was het een super lastig jaar. Deze nieuwe maatregelen zorgen bij veel verenigingen voor het gevoel dat er juist verzwaring van maatregelen komt in plaats van versoepeling. Lees in ons artikel Coronacheck in sportkantine: hoe kan een sportclub hier mee omgaan? hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Mede op basis van afspraken die NOC*NSF met het Ministerie van VWS heeft gemaakt zijn er bijvoorbeeld nog wel een aantal mogelijkheden waarmee je binnen de nieuwe regels toch een gezellige nazit kunt doen, zonder leden uit te sluiten.

ondersteuning in de corona crisis

Hebben de corona maatregelen grote gevolgen voor uw club? Wij helpen u graag! Stel uw vraag aan onze verenigingsadviseurs.

De volgende basis regels zijn nog steeds van kracht

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak uw handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Onze werkzaamheden in corona tijd

Onze medewerkers werken zo veel als mogelijk vanuit huis. Vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook cursussen en workshops proberen wij digitaal te verzorgen.

Wat wij kunnen doen

 • Online vergadering faciliteren: met Microsoft Teams kunnen wij meetings en vergaderingen goed organiseren.
 • ‘Aanschuiven’ bij overleggen en direct tips en advies geven
 • Ondersteunen bij de voorbereiding van trajecten voor als we weer los mogen
 • Helpen bij communicatie naar leden en vrijwilligers

Tips voor u als vereniging

 • Zorg voor goede communicatie naar leden: zij missen het fysieke sporten, maar ook het sociale aspect
 • Gebruik de vrij gekomen tijd voor onderhoudsklussen
 •  Doe een energiescan om te kijken of u nog kunt besparen en/of kunt investeren in duurzaamheidsoplossingen
 • Betrek de jeugd bij het maken van beleid en plannen voor de toekomst. Ook zij hebben veel meer tijd en zoeken naar een zinvolle besteding. Kijk ook eens naar onze mogelijkheden in het MDT project.

Routekaart

De rijksoverheid heeft een routekaart met een overzicht van de maatregelen per risiconiveau. Op basis van deze routekaart kunt u scenario’s maken voor uw vereniging waarmee u snel kunt inspelen op veranderende situaties.

Tip: organisatie Algemene vergadering

Veel verenigingen lopen er tegen aan dat dit het moment is waarop eigenlijk de algemene (leden)vergadering georganiseerd zou moeten worden.  Binnen de huidige maatregelen kan dat niet in de normale vorm. Lees hier wat wel kan.

Overheidsregelingen in tegemoetkoming schade Covid-19 voor sportorganisaties

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de (rijks-)overheid een aantal financiële regelingen getroffen voor diverse sectoren in Nederland. Een aantal daarvan zijn specifiek bedoeld ter ondersteuning van de amateursport. Sommige zijn meer algemene regelingen waar de amateursport in bepaalde gevallen ook gebruik van kan maken. Hieronder een overzicht van de verschillende regelingen en hoe u hier van gebruik van kunt maken. Helemaal onderaan een regeling specifiek voor en van de Provincie Drenthe.

Update 11 februari 2021: 

Hieronder de regelingen. Klik op de button voor de uitleg.

Regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), onderdeel sportpakket 2.0

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4.0)

‘Frisse Start’: steuntje in de rug voor vrijwilligersorganisaties van de Provincie Drenthe

Subsidie ‘frisse start’

De provincie Drenthe ondersteunt – via gemeenten – organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers met een subsidie zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersinitiatieven die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Verschillende gemeenten hebben de subsidie nu open gesteld, kijk hier welke gemeenten dat zijn.

Het valt ons op dat verenigingen vaak denken “hiervoor komen wij toch niet in aanmerking”. Niets is minder waar. Onze ervaring is dat weliswaar niet alle, maar wel heel veel verenigingen voor de regelingen in aanmerking komen. Het advies is daarom om altijd uit te zoeken of uw vereniging hier ook aanspraak op kan maken.

De teamspelers