Corona

Verenigingsondersteuning tijdens de corona crisis

Update 14 januari 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari kondigde premier Mark Rutte een verlenging van de lock-down aan.  Tot 9 februari gelden de maatregelen en strenge regels die voor de kerst werden aangekondigd! Hij benadrukte wel dat sporten belangrijk blijft. Thuis mag je 2 gasten ontvangen en alle niet noodzakelijke winkels en contact beroepen gaan dicht.

Voor de sport: De binnensportaccommodaties gaan dicht: dat zijn zwembaden, sporthallen en sportscholen. Buiten sporten bij verenigingen mag in groepjes van twee. Terug naar de maatregelen van eind november dus: op een veld in vaste groepjes van twee personen op anderhalve meter, tennissen alleen in enkelspelvorm en geen wedstrijden, competities en toernooien. Tot 18 jaar mag er in teamverband getraind worden. Buiten fietsen, wandelen en hardlopen mag individueel of met zijn tweetjes (buiten het eigen gezin). Gebruik onze Drentse openbare ruimte! Ga naar buiten en blijf in beweging!

Tot 19 januari 2021:

 • Sporten met maximaal 2 volwassenen op anderhalve meter
 • Er mogen meerdere groepjes van 2 op een sportveld sporten, mits de afstand te borgen is
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan
 • Competities zijn afgelast
 • Kantines en kleedkamers zijn dicht
 •  Jeugd tot 18 mag blijven trainen in teamverband

ondersteuning in de corona crisis

Hebben de corona maatregelen grote gevolgen voor uw club? Wij helpen u graag! Stel uw vraag aan onze verenigingsadviseurs.

De volgende basis regels zijn nog steeds van kracht

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak uw handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Onze werkzaamheden in corona tijd

Onze medewerkers werken zo veel als mogelijk vanuit huis. Vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook cursussen en workshops proberen wij digitaal te verzorgen.

Wat wij kunnen doen

 • Online vergadering faciliteren: met Microsoft Teams kunnen wij meetings en vergaderingen goed organiseren.
 • ‘Aanschuiven’ bij overleggen en direct tips en advies geven
 • Ondersteunen bij de voorbereiding van trajecten voor als we weer los mogen
 • Helpen bij communicatie naar leden en vrijwilligers

tip voor u als vereniging

 • Zorg voor goede communicatie naar leden: zij missenhet fysieke sporten, maar ook het sociale aspect
 • Gebruik de vrij gekomen tijd voor onderhoudsklussen
 •  Doe een energiescan om te kijken of u nog kunt besparen en/of kunt investeren in duurzaamheidsoplossingen
 • Betrek de jeugd bij het maken van beleid en plannen voor de toekomst. Ook zij hebben veel meer tijd en zoeken naar een zinvolle besteding.

Routekaart

De rijksoverheid heeft een routekaart met een overzicht van de maatregelen per risiconiveau. Op basis van deze routekaart kunt u scenario’s maken voor uw vereniging waarmee u snel kunt inspelen op veranderende situaties.

Tip: organisatie Algemene vergadering

Veel verenigingen lopen er tegen aan dat dit het moment is waarop eigenlijk de algemene (leden)vergadering georganiseerd zou moeten worden.  Binnen de huidige maatregelen kan dat niet in de normale vorm. Lees hier wat wel kan.

Overheidsregelingen in tegemoetkoming schade Covid-19 voor sportorganisaties

Per 13 oktober en 4 november j.l. zijn verdere beperkende maatregelen voor sportorganisaties van kracht geworden (minder trainingen, geen wedstrijden, kantines gesloten). Om de schade als gevolg hiervan te compenseren heeft het kabinet nieuwe aanvullingen op de steunpakketten voor sportorganisaties gepresenteerd. De uitvoering is erop gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Er wordt door het Ministerie van VWS gewerkt aan een aanvullend pakket voor de sportsector waar nu 60 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld voor het vierde kwartaal 2020.

Update 14 januari 2021: 

Inmiddels zijn ook de gesprekken over regelingen voor 2021 gaande. Wij gaan ervan uit dat het hier om dezelfde drie compensatieregelingen zal gaan als die in 2020 zijn opengesteld (of alsnog opengesteld worden). Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.

Regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), onderdeel sportpakket 2.0

Heeft uw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via de TVL of NOW? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de regelingen die nu nog worden uitgewerkt in het kader van Sportpakket 2.0.

Voor de TASO is voor Q4 2020 25 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat de regeling waarschijnlijk half februari 2021 open gaat. Zodra er meer bekend is berichten we hierover op deze website.

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze regeling bestond al maar wordt nu voor het vierde kwartaal van 2020 aangepast en geldt nu voor alle sectoren, dus ook sportorganisaties. De regeling is bedoeld om de vaste lasten bij verminderde inkomsten (omzetverlies) te compenseren. De TVL voor het vierde kwartaal is aan te vragen vanaf 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021. Meer informatie en aanvragen via rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De regeling kan niet rechtstreeks door de sportverenigingen die hun accommodatie huren worden aangevraagd. Hij is ervoor bedoeld om de verhuurder (vaak de gemeente) te compenseren zodat zij de huur aan de sportverenigingen kunnen kwijtschelden. De regeling wordt nu ook opengesteld voor de periode 1 oktober-31 december 2020. Indien uw vereniging de accommodatie (deels) huurt van de gemeente is ons advies om bij uw gemeente te informeren naar de uitvoering van deze regeling.

Verder is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in gesprek met het ministerie van VWS over de compensatie voor zwembaden en ijsbanen. Zij gaan ervan uit dat eind van november in ieder geval duidelijkheid zal komen over de vorm en hoogte van een compensatieregeling. Deze regeling zou dan in het eerste kwartaal van 2021 vorm en hoogte van compensatie opengesteld kunnen worden.

Het valt ons op dat verenigingen vaak denken “hiervoor komen wij toch niet in aanmerking”. Niets is minder waar. Onze ervaring is dat weliswaar niet alle, maar wel heel veel verenigingen voor de regelingen in aanmerking komen. Het advies is daarom om altijd uit te zoeken of uw vereniging hier ook aanspraak op kan maken.

De teamspelers