Categorie: Vrijwilligers

Rabo ClubSupport trajecten van start

Rabo ClubSupport trajecten van start

Verenigingen in Drenthe konden zich, tot eind mei, aanmelden bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor ClubSupport. Er was veel animo vanuit sport en kunst- cultuur verenigingen/organisaties. Vanuit alle aanvragen zijn er 15 verenigingen/organisaties geselecteerd voor 1-op-1 advisering en ondersteuning. Elk traject starten we met een intake gesprek. Tijdens een intake gesprek gaan […]

Er zit muziek in de sport in Drenthe

Er zit muziek in de sport in Drenthe

Op de uiteindelijke vraag ‘Heeft de vereniging nog toekomst?’ was iedereen het eigenlijk wel eens. Die toekomst is er zeker! Maar dan zullen we wel als verenigingen en Sportclub Drenthe moeten vernieuwen en blijven meebewegen met de veranderende vraag. Uitdagingen op verschillende gebieden zullen altijd blijven. Zo bespraken we vanavond onderwerpen als duurzaamheid, vrijwilligersbeleid, inzet […]

Verenigingen kunnen aanvragen doen voor Fonds Inclusief

Verenigingen kunnen aanvragen doen voor Fonds Inclusief

Dit fonds richt zicht op het ondersteunen van initiatieven ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit binnen de sportvereniging. In 2022 geven we, na een periode van corona, uitvoering aan dit fonds. Het fonds heeft de intentie om de komende jaren structureel initiatieven te ondersteunen met hulp van donaties vanuit het bedrijfsleven. Een sterke […]

Eerste Rabo-inspiratieavond succesvol verlopen

Eerste Rabo-inspiratieavond succesvol verlopen

Iedere club heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Rabobank is daarom erg benieuwd naar de ambities van clubs in de regio. Als onderdeel van ons sponsorbeleid gaan wij samen met onze partners NOC*NSF en LKCA, […]

Rabo ClubSupport Vrijwilligersmanagement

Rabo ClubSupport Vrijwilligersmanagement

Vrijwilligersmanagement Het doel van Vrijwilligersmanagement laat zich raden: vinden en behouden van vrijwilligers die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe de (totale) vereniging hier concreet invloed op heeft én om dat ook echt te verankeren binnen de vereniging. De masterclass bestaat uit twee plenaire bijeenkomsten en tussendoor […]

Nieuwe alcoholwet ook gevolgen voor sportkantines

Nieuwe alcoholwet ook gevolgen voor sportkantines

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in gegaan. Deze vervangt de oude Drank- en Horecawet. Wat zijn, voor de sport, de belangrijkste wijzigingen? Alcohol kopen voor minderjarige is strafbaar: Een meerderjarige die alcohol koopt en doorgeeft aan een minderjarige is strafbaar. Dit heet wederverstrekking. De boete hierop is honderd euro. Minderjarigen zelf mogen de […]

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik – cursus IVA

Barvrijwilligers die alcohol schenken moeten een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. Hun namen worden op een lijst genoteerd die in de kantine aanwezig moet zijn. De IVA behandelt  3 onderwerpen: de barvrijwilliger en de Alcoholwet informatie over alcohol en alcoholgebruik de praktijk van verantwoord schenken Hiervoor is een korte videofilm ontwikkeld en ander presentatiemateriaal. […]

Bindt jongeren aan je vereniging door MDT Sport

Bindt jongeren aan je vereniging door MDT Sport

Sportakkoord en MDT Sport: inspelen op de drijfveren van jongeren Binnen het sportakkoord is “Vitale Sportaanbieders” één van de pijlers. Met de Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) willen we sportaanbieders helpen beter in te kunnen spelen op de drijfveren van jongeren, met als doel hen als vrijwilliger aan de vereniging te binden. Een win-win […]

Webinar vrijwilligersmanagement Hoogeveen biedt perspectief

Webinar vrijwilligersmanagement Hoogeveen biedt perspectief

Het werd een waardevolle avond met leerzame gesprekken en veel interactie. Anne legt uit wat de voordelen zijn van de cursus ‘Succesvol vrijwilligers werven’. Er zijn vele voorbeelden van verenigingen die de cursus succesvol hebben doorlopen en na de cursus het vrijwilligerskorps beter op orde hebben. Deze verhalen inspireren zeker om hier zelf ook mee […]

OldStars sport bij steeds meer Drentse verenigingen

OldStars sport bij steeds meer Drentse verenigingen

In maart organiseerden we vanuit Sportclub Drenthe/Team Sportclub een webinar ‘OldStars Sport’. Dat de interesse groot was bleek door de opkomst, ruim veertig verenigingen waren vertegenwoordigd deze avond. (Lees hier het nieuwsartikel van 25 maart 2021 [LINK]). In de periode vanaf 25 maart zijn vele clubs aan de gang gegaan met het opzetten van de […]