Online sessie WBTR 2

  • 26 May | 20:00 – 21:30

Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor ons bestuur?

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) in werking. Deze is van invloed op bestuurders van verenigingen en stichtingen, dus ook sportclubs. De WBTR is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en een aantal andere onderwerpen duidelijker te regelen. Zo zijn er een aantal zaken die sportverenigingen voor 1 juli a.s. moeten gaan regelen en/of in gang zetten.

Waarom is deze wet relevant:

  • persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
  • besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet (afwezigheid) van bestuursleden, toezicht en financieel bestuur;
  • verenigingen moeten aanvullende afspraken in het kader van deze wet, statutair via de notaris vastleggen.

De statuten hoeven niet per 1 juli 2021 gewijzigd te zijn (wel op redelijke termijn het komende jaar). Wel dienen verenigingen voor 1 juli a.s. de eerste stappen voor de toepassing van de WBTR gezet te hebben.

Sessie: WBTR
Voor wie: Bestuurders/vrijwilligers van sportverenigingen of andere sportaanbieders en evenementen organisatoren
Wanneer: Woensdag 26 mei 2021
Waar: Online via Zoom

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met mr. Wenda Veen, jurist en voorzitter van een sportvereniging en het kenniscentrum events.

Als verenigingen dit niet goed regelen wil straks wellicht niemand meer in een bestuur zitten. Op deze avond vertellen wij u in begrijpelijke taal meer over deze wet en hoe deze in uw aan de hand van een handig stappenplan in uw vereniging/stichting toe te passen. Dit stappenplan voorziet ook in de te nemen stappen voor 1 juli a.s.

Lees hier het volledige nieuwsartikel

De online aanmelding is gesloten. Mocht u zich nog aan willen melden kunt u dat doen door een mail te sturen naar Paul van Dijk: pjvandijk@sportdrenthe.nl.

  • Locatie:
  • Wanneer: 26 May | 20:00 – 21:30
  • Telefoon:
  • Website:
De specialist
Paul van Dijk

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.

pjvandijk@sportdrenthe.nl
Direct aanmelden